IN MERORIAM
ARCHIWUM
FACEBOOK
Aktualności

„Polska po wyborach – co nas czeka?”

Wrocławski oddział Komisji Historycznej, 26 października, zainaugurował działalność Klubu Dyskusyjnego. W gościnnych progach restauracji Znajomi i Przyjaciele odbył się Panel Dyskusyjny „Polska po wyborach – co nas czeka”. Dyskusję poprowadził Jacek Sieniawski, a panelistami byli: Krzysztof Pietraszkiewicz wieloletni prezes Związku Banków Polskich oraz prof. Marian Noga były członek Rady Polityki Pieniężnej. W ramach dyskusji i wymiany poglądów dominowały zagadnienia gospodarcze, w tym największe wyzwania i zagrożenia dla polskiej gospodarki oraz polityka fiskalna, w kontekście budżetu Państwa i możliwości finansowania zapowiedzi zawartych w programach wyborczych.

Janusz Krasoń

Paneliści, od lewej: prof. Marian Noga, Krzysztof Pietraszkiewicz.

W  panelu udział wzięli:

  • dr hab. Marian Noga, aktualnie profesor w Wyższej Szkole Bankowej Merito, wcześniej Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senator RP IV i V kadencji, później członek Rady Polityki Pieniężnej. Wybitny ekonomista i komentator.
  • Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, ponad 32 lata związany ze Związkiem Banków Polskich, ponad 20 lat jako jego Prezes, inicjator i członek władz nadzorczych lub programowych wielu instytucji sektora bankowego, doktor honoris causa SGH, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej i in. Znakomity menedżer i ekspert.

W pierwszej części panelu GOSPODARKA – NAJWIĘKSZE WYZWANIA I ZAGROŻENIA jego uczestnicy odnieśli się do następujących kwestii:

  • długookresowych problemów gospodarki Polski: najniższego w historii udziału inwestycji w PKB, finansów publicznych i inflacji,
  • wyzwań cywilizacyjnych przed którymi stoi Polska, takich jak m.in. problemy klimatyczne, ekologiczne, konieczność transformacji energetycznej,
  • trudnego dla nowego rządu punktu startowego – zakładanego w projekcie budżetu na 2024 r. wzrostu transferów socjalnych (800+), podwyżek dla sfery budżetowej, największych po 2010 potrzebach pożyczkowych w stosunku do PKB oraz perspektywy podjęcia jeszcze w 2023 decyzji mających wpływ na koszty utrzymania po 1 stycznia 2024 (tarcza antyinflacyjna, obniżony VAT na żywność, dopłaty do ciepła i gazu),
  • wysokiego deficytu budżetowego Polski, który za ostatnie 12 miesięcy przekracza 60 mld zł.,
  • prowadzonej przez NBP złej polityki w zakresie realizacji celu inflacyjnego,
  • konieczności określenia priorytetów strategicznych dla Polski w perspektywie długoterminowej oraz stworzenia organu państwowego odpowiedzialnego za takie działania,
  • konieczności dostrzeżenia przez decydentów kluczowej roli banków dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia bankom warunków finansowych do zwiększenia podaży nowych kredytów,
  • konieczności wykorzystania potencjału uczelni wyższych i poprawy ich współpracy z biznesem.

W drugiej części panelu PORTFEL POLKI I POLAKA – DOBROBYT NA HORYZONCIE jego uczestnicy odnieśli się m. in. do coraz lepszych nastrojów konsumentów w badaniach GUS, kwestii pomysłów wprowadzenia obligacji antyinflacyjnych jako instrumentu zabezpieczającego przed inflacją, przedłużenia wakacji kredytowych.

Wypowiedzi uczestników panelu były odbierane przez słuchaczy z dużym zainteresowaniem. Liczne pytania kierowane do uczestników panelu i ponad dwugodzinny czas spotkania świadczą o tym, że było one bardzo udane.

Jacek Sieniawski

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.