IN MERORIAM
ARCHIWUM
FACEBOOK
Aktualności

Fundacja we Wrocławiu. Nagroda Komisji dla prof. Michała Sachanbińskiego.

Powołano Radę i Zarząd Oddziału Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego im. Wiesława Klimczaka we Wrocławiu.

25 maja 2023 r. w przepięknej sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego (Fot.1) odbyło się inauguracyjne spotkanie oddziału Wrocław Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego im. Wiesława Klimczaka. Program spotkania był bardzo bogaty bowiem przewidywał nie tylko powołanie Rady i Zarządu Oddziału Wrocław Fundacji, ale także wręczenie nagrody indywidualnej Komisji Historycznej profesorowi Michałowi Sachanbińskiemu. Wśród obecnych około 40 osób (Fot. 2 i 3) dominowała profesura różnych uczelni, byłych aktywnych członków Zrzeszenia Studentów Polskich. Byli wśród nich prof. Tadeusz Szulc b. rektor Akademii Rolniczej, prof. Leszek Paradowski b. rektor AM we Wrocławiu, prof. Romuald Gelles b. rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Jan Harasimowicz, prof. Michał Sachanbiński b. Prorektor UWr a także środowisko turystyki studenckiej m.in. Mika Anioł , Krzysztof Nowak. Przybyli wrocławscy emigranci m.in. Krzysztof Pietraszkiewicz, Płaton Wysoczański, Ela i Mariusz Wyżyccy, obecny był szef oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Ordynacka Jan Ogiński.


Fot. 1. Sala Oratorium Marianum


Fot.2. Zebrani (ława lewa).


Fot.3. Zebrani (ława prawa).

Zgromadzonych gości powitał prof. Jan Harasimowicz dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego, do którego należą zabytkowe sale auli Leopoldinum oraz Oratorium Marianum (Fot.4).


Fot.4. Prof. Jan Harasimowicz wita zebranych wraz z Januszem Krasoniem.

Następnie Janusz Krasoń otworzył spotkanie przekazując głos prof. Krzysztofowi Szamałkowi Prezesowi Fundacji. Przedstawił on cele i założenia działalności Fundacji, omówił ostatnie wydarzenia z życia organizacyjnego Fundacji, a następnie wygłosił laudację na cześć prof. Michała Sachanbińskiego – laureata nagrody indywidualnej Komisji Historycznej w roku 2023. Prof. Michał Sachanbiński był przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1960 do 1962, był sekretarzem (1962 do 1963), a następnie wiceprzewodniczącym Rady Okręgowej ZSP we Wrocławiu (1963-1965). Kończył działalność w ruchu studenckim jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZSP. Całe życie zawodowe Michał Sachanbiński związał z Uniwersytetem Wrocławskim, pełnił w nim szereg funkcji akademickich na prorektorze uczelni kończąc (1984-1987). Był lub jest nadal członkiem wielu komitetów i towarzystw naukowych. Cieszył się zawsze szacunkiem, zaufaniem i życzliwością studentów i pracowników. Zawsze był człowiekiem dialogu i zrozumienia. Niezwykłe zasługi naukowe prof. Sachanbiński położył w zakresie rozwoju mineralogii i gemmologii. Stworzył podwaliny pod szkołę naukową, wychował wielu magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych. Utworzył jednostkę naukowo-dydaktyczną kształcącą polskich gemmologów – Wyższą Szkołę Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania. Bogate i długie życie Profesora, pełne sukcesów i osiągnięć jest przykładem jak można połączyć harmonijnie i z pożytkiem działalność społeczną i naukową. Profesor Michał Sachanbiński jest bardzo ważną postacią wrocławskiego środowiska byłych członków i działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich.
Po laudacji Prezes prof. Krzysztof Szamałek wręczył prof. Michałowi Sachanbińskiemu dyplom nagrody indywidualnej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego za wybitne zasługi dla ruchu studenckiego oraz wybitne osiągnięcia w zakresie mineralogii i gemmologii (Fot.3).


Fot.5. Prezes Fundacji prof. K.Szamałek wręcza prof. Michałowi Sachanbińskiemu dyplom nagrody indywidualnej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

Nominacje na członków Rady Oddziału Fundacji z rąk prezesa Krzysztof Szamałka otrzymali:
Józef Dudziak (przewodniczący rady), Jacek Chmielewski, Jan Harasimowicz, Leszek Paradowski, Krzysztof Pietraszkiewicz, Michał Sachanbiński, Tadeusz Szulc, Adam Zindulski.
Skład Zarządu Oddziału Fundacji jest następujący: Janusz Krasoń (prezes), Kazimiera (Mika) Anioł, Jarosław Kłosowski, Krzysztof Nowak (Fot.6).


Fot. 6. Przewodniczący Rady Oddziału Wrocław Fundacji Józef Dudziak wraz z zarządem Oddziału Wrocław Fundacji.

Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone znakomicie. Czuje się doświadczenie ZSP-owskie we krwi, które mimo upływu czasu nic nie traci ze swojego wielkiego potencjału. Wielkie podziękowania dla Janusza Krasonia i całego koleżeństwa za wysiłki organizacyjne. Po spotkaniu odbyła się krótka ława piwno-pizzowa w pobliskim lokalu (Fot.7).


Fot.7. Ława piwno-pizzowa po oficjalnym spotkaniu.

Mariusz Wyżycki sprawił wielką niespodziankę pokazując oryginalną (egzemplarz z wykonanych przed laty dwóch oryginalnych) tablicę rady wydziałowej (Fot.8).


Fot.8. Mariusz Wyżycki (b. przewodniczący RU ZSP UWr) przywiózł z Warszawy żonę Elżbietę – działającą przed laty na wydziale filologii UWr oraz oryginalną tablicę rady wydziałowej.

Koleżankom i Kolegom z oddziału Wrocław życzymy spełnienia w działaniu, wielu wzruszających chwil przy wspomnieniach czasów minionych i odniesieniach do teraźniejszości, fajnej atmosfery, koleżeństwa i solidarności.
Świadkiem i uczestnikiem owych wydarzeń był:
Krzysztof Szamałek.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.